Aplica pentru cursurile de formare profesionala

Cariera e in mainile tale

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

TITLUL PROIECTULUI : „Cariera e în mâinile tale ”

AXA PRIORITARĂ 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”

ID PROIECT: 39230

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI este de 20 de luni:

01.09.2009- 30.04.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1 454 969 lei

VALOAREA ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE: 1 347 919 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României