Aplica pentru cursurile de formare profesionala

Activitati principale

Activităţile principale ale proiectului sunt:

 1. Activități de management al proiectului
  • 1.1.Constituirea și organizarea echipei de implementare a proiectului.
  • 1.2. Activităţi de gestiune a proiectului, monitorizare şi evaluare a implementării
  • 1.3. Serviciile de audit public independent sunt contractate prin procedurile de achiziţie publică şi sunt realizate trimestrial. Activitatea de audit financiar reprezintă garanţia calităţii managementului proiectului în conformitate cu legislaţia comunitară (sau altfel spus „regula celor 4 ochi”).
 2. Achiziții publice
  • 2.1. Pregătirea şi derularea procedurilor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii;
  • 2.2. Realizarea efectivă a procedurilor;
  • 2.3. Finalizarea dosarelor de achiziţie pentru fiecare bun/serviciu de achiziţionat.
 3. Promovare, informare și publicitate
  • 3.1.Elaborare şi distribuire de materiale promoţionale de prezentare a proiectului;
  • 3.2.Concomitent cu elaborarea materialelor publicitare, se va crea pagina web şi forum de discuţii, administrate şi actualizate permanent;
  • 3.3.Comunicate de presă în presa locală şi regională;
  • 3.4. Pregătirea şi derularea Conferinţei de lansare a proiectului;
  • 3.5. Pregătirea şi derularea Conferinţei finale a proiectului.
 4. Desfășurarea cursurilor de formare profesională
  • Cursanţii, 180 persoane, vor fi împărţiţi în grupe, acestea putând varia ca număr, dar fără a depăşi maxim 28 de cursanţi.