Aplica pentru cursurile de formare profesionala

Obiective specifice

Obiective specifice:

 • O1. Facilitarea obţinerii de către 180 de angajaţi, din 2 regiuni de dezvoltare, respectiv 3 judeţe – care nu au competenţe – a unei calificări în domeniul serviciilor, în meseriile bucătar, ospătar, lucrător în comerţ, ca urmare a parcurgerii unui program de (re)calificare, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat.
 • O2. Promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaţilor şi altor grupuri interesate.

 

Beneficile proiectului pentru grupul tinta sunt:

 • obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională/europeană;
 • dobândirea / îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale;
 • câştiguri salariale mai mari, pentru asigurarea unui trai mai decent;
 • eligibilitate ca şi forţă de muncă calificată pe piaţa muncii, atât la nivel naţional cat şi european;
 • reducerea timpului şi costurilor necesare dobândirii certificatului de calificare;
 • evitarea sau scurtarea perioadelor de inactivitate sau şomaj;
 • păstrarea locului de muncă ocupat, dar re/calificat;
 • creşterea şansei de promovare într-o treaptă superioară;
 • creşterea încrederii in sine.