Aplica pentru cursurile de formare profesionala

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului şi a participării angajaţilor la programe de formare profesională continuă,  în vederea obţinerii de către aceştia a unei (re)calificări complete, în domeniul serviciilor, asigurând în acelaşi timp atractivitate, deschidere către nevoile personale de dezvoltare şi nevoile mediului economic.

Efectele pozitive pe termen lung:

 • creşterea siguranţei locului de munca;
 • creşterea şanselor de reintegrare, la nevoie;
 • îmbunătăţirea respectului de sine;
 • suport pentru avansarea în cariera;
 • creşterea nivelului de trai;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor, prin achiziţionare de competente noi cerute de tehnologia mereu în schimbare;
 • reducerea decalajului dintre nivelul performanţei efective a angajatului şi nivelul performanţei cerută de nevoile organizaţiei ;
 • conştientizarea beneficiilor educaţiei şi formării profesionale continue;
 • eficientizarea şi flexibilizarea pieţei muncii;
 • creşterea nivelului general al calificărilor şi competenţelor factorilor colectivi şi individuali din teritoriu;
 • consolidarea poziţiei agenţilor economici locali, dezvoltarea comunităţii;
 • crearea perspectivei dezvoltării agenţilor economici, ceea ce duce la crearea unor noi locuri de muncă;
 • reengineering-ul unităţilor economice locale;
 • consolidarea poziţiei de furnizor de formare profesională pe piaţa muncii;