Acasa

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Titlul Proiectului : “Cresterea capacitații Seviciilor Publice de Ocupare (SPO) din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”

ID Proiect: 39291

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2009-31.12.2010

Valoarea totală a proiectului:1.848.470,00 lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile:1.251.867,00 lei

Obiectiv general al proiectului

Creșterea competenţei personalului propriu al SPO privind dezvoltarea de programe individualizate în domeniul consilierii carierei și implementarea de proiecte de dezvoltare a SPO şi pentru beneficiarii SPO

Proiectul va avea ca efect pozitiv pe termen lung – Schimbarea de abordare a activității SPO prin creșterea ponderii planificării de tip proiect in cadrul activitășii acestora; Această abordare a planificării va face posibilă dezvoltarea programelor individualizate în domeniul consilierii carierei și abordării centrate pe client; Corelația dintre primele două aspecte duce o mai eficientă atingere a obiectivelor și indicatorilor specifici ai SPO în condițiile reducerii de personal și a transferului de personal către alte agenții.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României