Formare si Mentoring

Dezvoltarea materialelor de instruire și acreditarea cursurilor de formare-ARCS(partener 3)

ARCS va dezvolta materiale de instruire pentru modulele de formare: management de proiect, comunicare centrată pe client, consiliere individualizată, supervizare. Materialele dezvoltate vor fi subiectul unei intâlniri de o zi de consultare cu partenerii. Modulele vor fi acreditate la CNFPA. Aplicantul va asigura consultanță pentru pregatirea documentației pentru acreditare.

Curs de competente pentru 21 de beneficiari-tehnici de comunicare, tehnici de consiliere centrată pe client și tehnici de consiliere personalizată- 3 module(in total 6 zile) –program rezidențial de formare specializat pe consilierea carierei vizând tehnicile de comunicare și consiliere centrată pe client și abordare personalizată în consilierea carierei.

Curs acreditat de perfecționare în managementul proiectelor pentru 21 beneficiari în total 100 ore, din care : program rezidențial de formare teoretică și aplicativă pe 5 zile; minim 40 ore de activitate independentă de studiul și activitate pe grupuri locale pentru pregatirea portofoliilor proprii; 5 sesiuni de o zi de formare organizată prin rotație la fiecare AJOFM; sesiune de evaluare a portofoliilor personale dezvoltate.

Vizite de studiu : 50 persoane beneficiari membrii ai echipei de proiect, alte persoane angajate ale partenerilor vor participa la 180 de zile schimb de experiență (in total). Fiecare beneficiar va participa la o vizita de studiu privind organizarea SPO. Vizitele de studiu vor fi organizate cu grupuri de 10-15 persoane în 3 țări europene la partenerii 4,5,6(Germania,Belgia,Olanda). În cadrul  fiecărei vizite de studiu va fi organizat un seminar de schimb de experiență cu experți locali ai serviciilor de ocupare.

Mentoring: pentru implementarea competențelor dobândite în activitatea curentă de consiliere; pentru dezvoltarea de instrumente de consiliere individualizată; pentru dezvoltarea de programe de consiliere centrată pe client și inițierea de proiecte de consiliere; și pentru identificarea de resurse financiare pentru programele și proiectele inițiate. Mentorii vor asigura 3 zile de activitate pentru participanții din fiecare furnizor de SPO. Mentoringul va fi derulat în perioada de activitate independenta și lucrul pe grupurile locale (specifică programului de formare) . Activitatea va avea ca rezultat un portofoliu de instrumente de consiliere individualizată un plan de acțiune pentru fiecare furnizor de SPO conținând pregătirea a cel putin 2 proiecte pentru inițierea sau dezvoltarea de SPO centrată pe beneficiar, un raport de monitorizare privind numărul clienților consiliati folosind instrumentele din portofoliu.