Activităţi principale ale proiectului

 • A1. Managementul proiectului:
 • A1.1 Pregatirea proiectului
 • A1.2 Dezvoltarea echipei de proiect
 • A1.3 Formarea interna a echipei de proiect
 • A1.4 Activități administrative
 • A1.5 Dezvoltarea paginii web a proiectului
 • A1.6 Achizițiile publice
 • A2. Studiu privind adaptarea programului de formare la necesitățile grupului țintă
 • A3. Dezvoltarea materialelor de instruire și acreditarea cursurilor de formare.
 • A4. Curs de competențe pentru 21 beneficiari
 • A5. Curs acreditat de perfecţionare în managementul proiectelor pentru 21 beneficiari
 • A6. Vizite de studiu
 • A7. Mentoring
 • A8. Auditul proiectului
 • A9. Promovarea proiectului va cuprinde
 • A10. Monitorizarea şi evaluarea proiectului