Cresterea capacitații Seviciilor Publice de Ocupare (SPO) din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client

Titlul Proiectului : “Cresterea capacitații Seviciilor Publice de Ocupare (SPO) din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 4:

Domeniul major de intervenţie: 4.2

ID Proiect: 39291

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2009-31.12.2010

Valoarea totală a proiectului:1.848.470,00 lei

Valoarea finanțării POSDRU:1.251.867,00 lei

Obiectiv [...]