Obiective

 • Obiectiv general al proiectului
  • Creșterea competenţei personalului propriu al SPO privind dezvoltarea de programe  individualizate în domeniul consilierii carierei și implementarea de proiecte de dezvoltare a SPO şi pentru beneficiarii SPO
  • Proiectul va avea ca efect pozitiv pe termen lung – Schimbarea de abordare a activității SPO prin cresterea ponderii planificării de tip proiect în cadrul activității acestora; Această abordare a planificării va face posibilă dezvoltarea programelor individualizate în domeniul consilierii carierei și abordării centrate pe client; Corelația dintre primele doua aspecte duce o mai eficientă atingere a obiectivelor și indicatorilor specifici ai SPO  în condițiile reducerii de personal și a transferului de personal către alte agenții.
 • O1. Dezvoltarea de cunoştinţe şi abilităţi de consiliere centrată pe client și managementul proiectului la 42 angajaţi ai SPO din regiunea Oltenia în cadrul unui program acreditat de formare de manageri de proiect și de formare de competențe necesare consilierii centrate pe client în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare pentru sprijinirea noilor forme de organizare şi management ale SPO;
 • O2. Implicarea a 42 angajați din cadrul SPO în dezvoltarea de instrumente de consiliere individualizată și proiecte bazate pe servicii de consiliere centrată pe client în cadrul unui program de mentoring și activități pe grupuri de lucru;
 • O3. Dezvoltarea unui plan de acțiuni pentru inițierea a minim 2 proiecte de dezvoltare de SPO centrată pe client pentru fiecare din cei 3 parteneri care furnizează SPO din regiunea Oltenia implicați in proiect.

Beneficile proiectului pentru grupul țintă sunt:

 • dezvoltarea / imbunatatirea competentelor de planificare a proiectelor la nivelul angajatilor;
 • dezvoltarea si certificarea competentelor pentru manageri de proiect si a unor compentente specifice consilierii individualizate si centrate pe client la 42 angajati SPO din 3 judete ale regiunii, participarea la schimburi de experienta cu servicii de ocupare din trei țări europene;
 • portofoliu de 6 proiecte privind dezvoltarea de servicii de consiliere individualizată si centrată pe client la nivelul regiunii;
 • portofoliu de instrumente de consiliere individualizată si centrată pe client la nivelul fiecarui SPO implicat in proiect;
 • instrumentul de managemet zilnic dezvoltat (ca inovare TIC), instrument care va facilita activitatea de monitorizare a activitatilor de consiliere si serviciilor furnizate catre beneficiarii acestor servicii.