Rezultatele proiectului

 1. Trei (3) module de curs dezvoltate pentru competențe necesare consilierii individualizate: tehnici de comunicare, tehnici de consiliere centrată pe client și tehnici de consiliere personalizată.
 2. Curs acreditat de manager de proiect.
 3. Angajații SPO din 3 județe din regiune vor avea cunoștințe și abilități acreditate CNFPA de manager de proiect.
 4. Angajații SPO din 3 județe din regiune vor avea competențe necesare comunicării, consilierii individualizate și centrate pe client.
 5. Ghid de bune practici privind formarea personalului SPO.
 6. Studii județene privind evaluarea nevoilor de formare și a satisfacției beneficiarilor privind cursul de formare urmat.
 7. Planuri pentru dezvoltarea a minim 2 proiecte de consiliere individualizată (un plan dezvoltat de fiecare AJOFM pe parcursul proiectului).
 8. Fișe de proiecte dezvoltate.
 9. Șase (6) cereri de finanțare POS DRU completate pe parcursul proiectului.
 10. Trei (3) portofolii de instrumente de consiliere individualizată – unul pentru fiecare județ.
 11. Rapoarte de monitorizare ale mentorilor privind numărul de clienți consiliați folosind instrumentele din protofoliu. Indicator output: 3 rapoarte me monitorizare.
 12. Materiale de promovare a proiectului și finanțatorului. Indicator output: 300 pliante si 30 afișe.
 13. Logo al proiectului.
 14. Seminarii de prezentare a proiectului și rezultatelor acestuia.
 15. Promovare proiectului și rezultatelor lui in presa locală și regională.
 16. Dezvoltarea capacității organizationale și manageriale a partenerilor prin consultanță.
 17. Instrumentul de management zilnic a activității membrilor echipei de proiect.