Comunicat 17 mai 2010

Comunicat mai 2010

Lista achizițiilor publice planificată

listă achiziții publice planificată

Comunicat 8 martie 2010

Comunicat martie 2010

Anunţ presă

Anunţ presă

Cresterea capacitații Seviciilor Publice de Ocupare (SPO) din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client

Titlul Proiectului : “Cresterea capacitații Seviciilor Publice de Ocupare (SPO) din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 4:

Domeniul major de intervenţie: 4.2

ID Proiect: 39291

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2009-31.12.2010

Valoarea totală a proiectului:1.848.470,00 lei

Valoarea finanțării POSDRU:1.251.867,00 lei

Obiectiv general al proiectului

Creșterea competenţei personalului propriu al SPO privind dezvoltarea de programe individualizate în domeniul consilierii carierei și implementarea de proiecte de dezvoltare a SPO şi pentru beneficiarii SPO

Proiectul va avea ca efect pozitiv pe termen lung – Schimbarea de abordare a activității SPO prin creșterea ponderii planificării de tip proiect in cadrul activitășii acestora; Această abordare a planificării va face posibilă dezvoltarea programelor individualizate în domeniul consilierii carierei și abordării centrate pe client; Corelația dintre primele două aspecte duce o mai eficientă atingere a obiectivelor și indicatorilor specifici ai SPO în condițiile reducerii de personal și a transferului de personal către alte agenții.

Comunicat presa 16.09.2009

Comunicat presă