Transmiterea on-line a ofertei de locuri de munca

Grupul țintă

Beneficiile grupului țintă, care derivă din implementarea proiectului:

 1. creșterea calității serviciilor oferite persoanelor juridice;
 2. îmbunătățirea serviciului de relații cu publicul;
 3. diminuarea pană la 1 a numărului de funcționari, care au atribuții de preluare și analiză a declarațiilor lunare;
 4. diminuarea pană la 1 a numărului de funcționari, care au atribuții de verificare ex-ante și înregistrare date;
 5. reducerea considerabilă a timpilor de așteptare;
 6. reducerea considerabilă a costurilor (scăderea numărului de funcționari, ce asigurau aceste servicii)
 7. creșterea eficienței serviciilor publice;
 8. îmbunătățirea relației SPO-clienți;
 9. orientare către nevoile clienților;
 10. creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor față de serviicile prestate;
 11. asigurarea trasparenței informațiilor;
 12. simplificare administrativă, adică facilitarea raporturilor între angajatori și instituția publică;
 13. diversificarea serviciilor oferite de SPO;
 14. competitivitate, dezvoltare, progres și coeziune.