Transmiterea on-line a ofertei de locuri de munca

Rezultatele proiectului

  • Prin implementarea activității 1.1.Constituirea și organizarea și coordonarea echipei de implemntare a proiectului obținem următoarele rezultate: Echipa de implementare constituită și functionând ca o entitate de coordonare a parteneriatului constituită din : manager proiect, manager financiar, consilier juridic,responsabil IT, responsabil achiziții, responsabil promovare, asistent proiect. Se vor stabili termeni de referință, contracte de muncă, fișe de post elaborate și aprobate.
  • Prin activitatea 1.2 Activități de gestiune a proiectului, monitorizare și evaluare a implementării obținem următoarele rezultate: rapoarte de evaluare a stadiului de implementare a proiectului, raport final privind impactul rezultatelor proiectului, rapoarte lunare, trimestriale, anual, final.
  • Prin implementarea activității 1.3 auditul proiectului obținem următoarele rezultate: recomandările auditului la finalul fiecarui semestru de implemntare a proiectului.
  • Prin implementarea activității 2. Achiziții publice estimam obținerea urmatoarelor rezultate:echipament IT pentru preluarea declarațiilor, LCD promovare proiect, licențe soft-ware
  • Prin implementarea activității 3 Promovare, publicitate, informare se obțin următoarele rezultate: pliante, afișe în format standard și la o grafică deosebită, bannere în diferite locații, cu impact deosebit, invitații , agendă conferință, comunicate de presă, ghid de bune practici care va conține rezultatele proiectului.
  • Prin implementarea activității 4. Desfasurarea serviciilor de tip self-service, estimam obținerea urmatoarelor rezultate: număr declarații preluare prin utilizarea info-tach, număr utilizari ai sistemului de auto-informare dar și preluare on-line a situației privind locurile de muncă vacante.