Transmiterea on-line a ofertei de locuri de munca

Obiective specifice

  • O1. Întărirea capacității administrative a agenției județene de ocupare, prin inființarea serviciilor de tip self-service pentru preluarea declarației lunare privind obligațiile către bugetul asigurarilor pentru somaj;
  • O2. Întărirea capacității administrative a agenției județene de ocupare, prin preluarea on-line, de pe mail, în format scanat a situației privind locurile de muncă vacante;
  • O3. Promovarea serviciilor de tip self-service agențiilor de ocupare învecinate, în vederea diseminării informațiilor;