Transmiterea on-line a ofertei de locuri de munca

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și reorganizarea tipurilor de servicii furnizate clienții SPO, în speță angajatori.
Efecte pozitive pe termen lung:

  1. autonomie în rezolvarea problemelor;
  2. reducerea timpului de așteptare în preluarea declarației lunare privind obligațiile de plată către bugetul asigurarilor pentru somaj, concomitent cu obținerea dovezii (2  minute pentru 4 firme);
  3. greșelile din declarații sunt evidențiate pe loc de program;
  4. acoperire echilibrată, din punct de vedere al repartizării pe întreg județul;
  5. ușurință, rapiditate, în rezolvarea problemelor, prin transmiterea pe mail în format scanat a situației privind locurile de muncă vacante;
  6. siguranță în accesarea/predarea informațiilor, în sensul primirii confirmării, în termen de maxim 24 de ore (dacă toate rubricile au fost corect completate), concomitent cu reducerea distanței pană 0;
  7. reducerea timpului de așteptare în vederea obținerii informațiilor, asistență tehnica atât pe mail cât și telefonic;
  8. acces rapid la informații;
  9. creșterea gradului de informare;
  10. spațiu pentru reclame;